ПОЧЕЛА НАСТАВА НА БУДИМПЕШТАНСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

Првог дана нове школске године на Универзитету „ЕЛТЕ“ у Будимпешти, библиотека Института за словенске и балтичке језике при Филозофском факултету, била је готово претесна да прими све студенте који желе да у овој установи изучавају српски језик и књижевност. То се догодило после низа година у којима је Смер за српски језик и књижевност уписивао тек невелики број студената, али ипак довољан да настава функционише.

Професори овог смера и педесетак њихових студената, који ће ове године српски језик и књижевност изучавати било као главни, или као други ужестручни предмет, одржали су данас састанак на којем су високошколци упознати са планом рада, распоредом наставе и активностима које их очекују. О томе им је говорио шеф смера др Александер Урком, који је, заједно са својим колегама, др Драганом Јаковљевићем и Андреом Шупут, настојао да им пружи све потребне информације како би у јесењем семестру, који је данас започео, остварили што боље резултате.

На најпрестижнијем државном универзитету у Мађарској, српски језик и књижевност се изучавају дуже од једног века, а студенти током школовања на основним и мастер студијама, имају прилику да стекну различита, мултидисциплинарна знања. Осим општеобразовних предмета који се изучавају и на осталим мађарским факултетима, студенти овог смера су у прилици да слушају наставу и из лингвистике, српске књижевности, културе, уметности, националне историје, традиције и других области везаних за наш језик и остала идентитетска обележја.

Захваљујући унапређењу квалитета наставе и маркетиншким акцијама које предузимају професори Смера за српски језик и књижевност, пре свега путем интернета, број студената примљених у ту установу је ове године далеко већи него претходних. На ЕЛТЕ-у очекују да ће тај тренд бити настављен и у будућности.

Извор: Српске недељне новине, Будимпешта