ПОЧЕЛО АСФАЛТИРАЊЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ – ДЕОНИЦА ОБИЛАЗНИЦЕ ДО КРАЈА ЈУНА СПРЕМНА ЗА САОБРАЋАЈ

Путари предузећа “Војводинапут – Бачкапут” из Новог Сада, ангажовани од стране инвеститора, ЈП “Путеви Србије”, почели су пре два дана радове на асфалтирању кружне раскрснице у Првомајској улици, на деоници транзитног пута (“обилазнице”), чиме се ушло у завршну фазу радова у оквиру III фазе – деонице од Михајловачког до Темишварског друма. 

Рок за завршетак свих радова и припрему деонице за пуштање у саобраћај је до краја јуна. Истовремено с асфалтирањем кружне раскрснице, приступних путева из Првомајске улице и дела трасе у дужини од 480 метара, изводе се радови на постављању темеља стубова расвете и уређењу земљаних површина уз трасу. Раде се и нове саобраћајне табле, јер се са ове кружне раскрснице отвара нови улаз у североисточни део града.

Радови су трајали дуже од очекиваног, делом због путем јавне набавке изабраног лошег извођача радова, делом због адаптације трасе високонапонског далековода над саобраћајницом, тако и због епидемије, која је значајно успорила све активности. Ипак, посао је у завршној фази и пуштањем у саобраћај овог дела обилазнице стичу се услови за измештање највећег дела транзитног саобраћаја ван градских улица. 

Возила у транзиту више неће саобраћати кроз улице у месним заједницама “Граднулица” и “Шумица”, као ни преко моста у Принциповој. Деоница од Михајловачког до Темишварског друма дужине је 3,7 километара и осим две кружне раскрснице, на њој је подигнут и најскупљи објекат на целокупној траси обилазнице дугој 14,5 километара – мост преко Бегеја. 

Извор: Град Зрењанин