ПОЧЕЛО ИЗМУЉЕЊЕ ЈЕГРИЧКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ECOWAM

Средином октобра у Парку природе „Јегричка“ у општинама Темерин и Змајево, почело је измуљење и уклањање вегетације, у склопу пројекта „Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области” – ECOWAM, INTERREG IPA програмa прекограничне сарадње Maђарска – Србија.
Циљ пројекта је побољшање водног биланса реке Јегричке и главног канала Курца у пограничном региону Мађарске и Србије,  измуљавањем, грађевинским радовима и уклањањем прекомерне вегетације из корита реке. Oсим тога, развиће се заједнички систем за анализирање и праћење, ради очувања квалитета воде и биодиверзитета у региону прекограничне сарадње и дефинисаће се дугорочна решења ради превенције деградације квалитета водa. ECOWAM ће допринети развоју региона, са интензивирањем економске сарадње између две државе, кроз одрживо коришћење природних ресурса.
Водећи партнер на пројекту ECOWAM је Директорат за управљање водама у округу Доња Тиса, а остала два су Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” и Фонд Европски послови АП Војводине. Укупна вредност радова износи око 1.800.000 евра, а планирано је да цео пројекат буде готов 2019. године.