POČELO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE 5.200 DINARA PO HEKTARU

Poljoprivrednim proizvođačima na ime podsticaja po hektaru sleduje 4.000 dinara i još 1.200 dinara za subvenciju za gorivo.

Poljoprivredni proizvođači od mogu da podnose zahteve za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji.

Oni mogu da dobiju podsticaje u iznosu od 4.000 dinara po hektaru, a ove godine im sleduje i 1.200 dinara po hektaru na ime subvencija za gorivo što ukupno iznosi 5.200 dinara. Poljoprivrednici ove podsticaje dobijaju za najviše 20 hektara obradivih površina.

Zahtev za ostvarivanje ovog prava može se preuzeti ovde.