ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА БЕСПЛАТНУ АНАЛИЗУ ЗЕМЉИШТА

Удружење пољопривредних произвођача општине Пећинци у сарадњи са Пољопривредном стручном службом Сремска Митровица и ове године организује бесплатну контролу плодности земљишта за регистрована пољопривредна газдинства са територије пећиначке општине.

Удружење позива све заинтересоване пољопривредне произвођаче да се пријаве за бесплатну анализу. За пријаву су неопходни: број пољопривредног газдинства, катастарска општина, потес, катастарски број парцеле, предвиђена сетвена структура у наредне четири године и површина катастарске парцеле.

Пријаве ће се вршити у канцеларији Удружења пољопривредника сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова.

За све додатне информације пољопривредници се могу обратити Маријани Панић (тел. 0648983631) и Немањи Алексићу (тел. 0648983635), или на телефон Удружења 022/400-758.

Образац пријаве за контролу плодности земљишта

Извор: Општина Пећинци