ПОЧЕО VI ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРОГРАМА „УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ КРОЗ ЕУ ФОНДОВЕ“ ФОНДА „ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ“ АП ВОЈВОДИНЕ

Одржано прво предавање 6. циклуса Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

За 44 нова полазника, одабрана на конкурсу, представника покрајинске администрације, општина, развојних агенција, удружења грађана, јавних и јавнокомуналних предузећа, установа културе, факутета, школа и гимназија широм Војводине, почео је нови циклус предавања у организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине.

У свом свечаном обраћању полазницима, Видосава Ендерић, директорица Фонда „Европски послови“ АП Војводине пожелела им је успешно бављење темама из свих области Европске уније, с посебним акцентом на пројекте.

 „Претходна генерација ваших колега обрадила је чак 5 пројектних идеја, и учествовала у раду на пројектима који се реализују на територији наше Покрајине. На вама је да их надмашите“, навела је директорица Ендерић, и додала да је посебно задовољна јер су управо полазници Програма они који ће допринети генерисању даљег друштвено – економског развоја, како наше Покрајине, тако и целе Србије. „Пројектима које будете писали и имплементирали унапредићете друштвени и пословни амбијент Ваше средине, подићи ћете животни стандард, усвојићете и поделити са свим својим сарадницима европске вредности и стандарде“. Др Александар Андрејевић, ректор Универзитета Едуконс похвалио велико интересовање младих људи да се константно образују и раде на себи.

Специфични циљеви којима Програм тежи су: стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике, обука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката, увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије, разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ, те успостављање институционалне мреже партнерства између полазника.

Програм се одвија у четири тематска модула, а предавачи су признати стручњаци, како домаћи, тако и страни. О свом раду на европским пројектима полазнике ће упознати експерти с вишегодишњим искуством, а у плану су и теренске посете успешно реализованим ЕУ пројектима.