ПОЧИЊЕ ВЕЛИКА РЕКОНСТРУКЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ

Будући да Библиотеци у седишту у Ковину недостаје простор за смештај активног књижног фонда, већи простор за дечје одељење, адекватан простор за организовање културних манифестација и простор за електронску читаоницу, планирана је реконструкција постојећег објекта.

Будући да Библиотеци у седишту у Ковину недостаје простор за смештај активног књижног фонда, већи простор за дечје одељење, адекватан простор за организовање културних манифестација и простор за електронску читаоницу, планирана је реконструкција постојећег објекта.

Због најављених опсежних радова, библиотека у Ковину ће бити затворена за кориснике од 18. октобра (четвртак), до краја 2018. године, али ће радници бити распоређени у огранке Библиотеке. Корисници из Ковина ће моћи да користе услуге библиотеке у насељеним местима општине Ковин: Баваништу, Гају, Дубовцу, Делиблату, Мраморку, Скореновцу и Плочици, обавестила нас је директорка ове установе, Јелена Стојановић.

Прва фаза реконструкције постојећег објекта у Ковину обухвата израду армирано-бетонског степеништа за комуникацију са будућим поткровљем и израду армирано бетонске плоче изнад постојеће дрвене таванице. Површина новоформираног простора у поткровљу ће бити 240 m2

Уговорена вредност радова на реконструкцији износи 2.000.000,00 динара.

Да поновимо, звог великих радова седиште у Ковину неће моћи да буде отворено за кориснике све до краја године, али ће читаоци услуге Библиотеке „Вук Караџић“ моћи да користе у свим другим наведеним огранцима који раде на територији општине Ковин

Извор: Општина Ковин