PODELA RAMAZANSKIH PAKETA IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA U PRIHVATNOM CENTRU

Povodom meseca Ramazana, Turska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, posetila je izbeglice i migrante koji borave u Prihvatnom centru u Subotici i uručila im simbolične pakete pomoći, navodi portal Subotica.com.

Mesec Ramazana je za islamske vernike sveti mesec, jer je u njemu počela objava Kurana. Ovim podovom, Turska agencija za međunarodni razvoj i saradnju odlučila je da poseti izbeglice i migrante koji borave u Prihvatnom centru u Subotici i uruči im simbolične pakete pomoći.

Prema našem verovanju, mesec Ramazana predstavlja deljenje i pomaganje, te iako je naš primaran posao pružanje ekonomske pomoći državama, odlučili smo se da ovoga puta podelimo pakete onima kojima su najpotrebniji. Ove godine ćemo podeliti više od 1.200 paketa za migrante, danas u Subotici, sutra u Krnjači, a takođe ćemo deliti u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Trudimo se da dopremo do svih i naša parola je „sve za jedan osmeh“, jer nam veliko zadovoljstvo i podstek pruža kada ugledamo osmeh na dečijem licu – poručila je Ćagla Gultekin Tosbat, koordinatorka Turske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

U Prihvatnom centru u Subotici trenutno boravi 44 migranata, dok je od 2015. do 2017. godine kroz centar prošlo oko 6.500 raseljenih lica sa područja Sirije, Pakistana, Avganistana i drugih država. Prema rečima Etele Jerinkić, pomoćnice gradonačelnika za obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, lokalna samouprava podržava ovakve akcije, jer su solidarnost i empatija prema onima kojima je pomoć potrebna, najznačajnije vrednosti jedne zajednice.

S obzirom na to da je naš narod u bližoj i daljoj prošlosti bio prinuđen na seobe i migracije, zaista se saosećamo sa ljudima koji su se našli u ovakvoj situaciji. Lokalna samouprava to ispoljava kroz finansiranje troškova prevoza, kanalizacije, vode i čišćenja Prihvatnog centra, koje potom refundira od Komesarijata za izbeglice i migracije, tako da troškovi ne opterećuju lokalni budžet. Takođe, ovde su prisutne i brojne humanitarne organizacije, donacije od vlade Nemačke i ambasade Japana, sa kojima smo zaključili ukupno sedam projekata. Na ovaj način pomažemo njima, ali i lokalnom stanovništu, jer od projekata koji su sprovedeni kao pomoć izbeglicama i migrantima, imaju koristi i naši sugrađani, kao što je bio projekat rekonstrukcije krova Dispanzera za žene i decu – objasnila je Jerinkić.

U Srbiji trenutno boravi oko 3.500 izbeglica i migranata, od kojih je oko 2.800 smešteno u ukupno 18 Prihvatnih centara.

Veoma pažljivo pratimo aktuelnu situaciju u zemljama Bliskog istoka, Grčkoj i Turskoj, a takođe smo u stalnom kontaktu sa kolegama i relevantnim institucijama, te za sada nema razloga za paniku i strah. U našoj zemlji trenutno boravi oko 3.500 izbeglica, od čega je oko 2.800 smešteno u Prihvatnim centrima, a naš cilj je da svi oni uđu u sistem, kako bi bili zbrinuti na adekvatan način – istakla je Aleksandra Dimić, predstavnica Komesarijata za izbeglice i migracije.

Izvor : Subotica.com