ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

У плавој сали Општине Апатин пројектни тим одржао је радни састанак са представницима локалне самоуправе и упознали их са пројектом „Подизање свести особа са инвалидитетом и локалне заједнице о социјалном предузетништву“, који се реализује на територији наше општине.

Радни састанак се односио на неколико главних тема. Пре свега, говорило се о томе на чему ће бити базиране радионице које ће се спровести током априла на територији општине Апатин и колико ће управо оне и сама крајња продајна изложба утицати на квалитет живота особа са инвалидитетом.

Циљеви пројекта су такође веома битни, а основна подлога свих циљева овог пројекта јесте подизање јавне свести о инвалидности. Они се пре свега односе на имплементацију и ширење видика који се тичу социјалног предузетништва особа са инвалидитетом, као и олакшавање њихове интеграције у тржиште рада. Циљ је такође и едукација грађана без инвалидитета, укључујући и послодавце, о правима и способностима особа са инвалидитетом и скретање пажње на већ постојеће предрасуде које су годинама укорењене и засноване претежно на разним митовима.

Ток пројектних активности:

  • Едукација особа са инвалидитетом о могућностима развоја социјалног предузетништва
  • Радионице на којима ће особе са инвалидитетом помоћу разних техника, односно кластера учења, научити да преносе слике на различите предмете и материјале
  • Свеукупна организација уличне продаје – организовање мини сајма социјалног предузетништва где ће бити изложени предмети који су се правили на радионицама.

Извор: Општина Апатин