ПОДРШКА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић и директор Развојног фонда Војводине Горан Савић одржали су данас конференцију за медије на којој су представали заједничке конкурсе намањене подизању капацитета и квалитета туристичке понуде у Војводини, с акцентом на кредитирање женског предузетништва.
Покрајински секретаријат за привреду и туризам субвенционише трошкове накнаде за обраду кредитног захтева и камате по конкурсима Развојног фонда Војводине за дугорочне кредите за развој туризма и сеоског туризма. Такође, суфинансира и кориснике кредитних средстава Фонда која се додељују за подршку развоју туризма путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, стварања услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подизање степена конкурентности и повећања запослености, у укупном износу од 10 милиона динара.
„Идеја је да сви заједно узмемо учешће пре свега у женском предузетништву, због чега смо креирали два нова финансијска производа, од којих један има изражено родно сензитивну компоненту. Ту се јасно види да желимо да кроз ову конкурсну линију и повољно кредитирање повећамо број жена које су власнице туристичких потенцијала на теритирији Војводине“, казао је Иванишевић.
Он је истакао да други финансијски производ има за циљ кроз субвенционисање трошкова накнаде за обраду кредитног захтева и камате по конкурсима за дугорочне кредите за развој туризма и сеоског туризма помогне туристичкој привреди.
„Предузетнице и предузетници могу да се јављају на конкурсе јер су већ у току“, нагласио је Иванишевић и поновио да је заједнички циљ да се и на овај начин помогне развоју туристичке привреде, односно подизању туристичких капацитета у Војводини.
Директор Развојног фонда Војводине Горан Савић казао је да се средства могу користити за све врсте инвестиција у области туризма и угоститељства, као што су изградња, адаптација, доградња и санација постојећих туристичких објеката, те за проширење већ постојећих пољопровредних газдинстава, предузетничких радњи и привредних друштава у туризму и угоститељству.
Савић је додао да право учешћа на конкурсу имају они који су регистровани као пољопривредно породично комерцијално газдинство, а такође и предузетници разврстани у микро и мала правна лица.
„Износ средства који се одобрава је од 500 хиљада до пет милиона динара, са каматном стопом од 1 до 3 одсто, у зависности од развијености локалних самоуправа на територији у АП Војводине“, рекао је Савић.
Он је нагласио да Покрајински секретаријат за привреду и туризам неповратно даје средства као учешће у кредиту, и то у износу од 8 одсто уколико су власници мушкарци, а 12 одсто ако су у питању жене власнице или чланови регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства или предузетничке радње.