POJMOVI ZNAČAJNI ZA PRIMENU PESTICIDA

Za pravilnu primenu pesticida vezano je nekoliko faktora koje je nužno poznavati a to su:
Fitotoksičnost- Pesticidi posle primene mogu često da izazovu promene u boji na plodovima, lišću, cvetovima kao i u prolaznim ili trajnim oštećenjima koja se ispoljavaju u vidu ožegotina, sušenja i opadanja lišća, deformacija biljnih delova, propadanja celih biljaka. Uzroci koji dovode do ove pojave mogu biti: neispravni preparati, njihov pogešan izbor, predoziranje, različita osetljivost biljaka i sorti itd.
Kompitabilnost- U praksi se nameće potreba za istovremenim suzbijanjem prouzrokovača bolesti i štetočina, pa je potrebno izmešati 2-3 preparata. Ovakva tretiranja predstavljaju uštedu u radnoj snazi i materijalnim sredstvima. Kompitabilno je pojava kada se dva ili više preparata mogu međusobno mešati radi istovremene primene, a da se neispolje nikakve negativne posledice na biljkama.
Karenca- Ona označava najkraći period vremena koji mora proći od poslednje primene pesticida pa do berbe ili žetve. Karence postoje za svaki preparat koji se koristi u zaštiti bilja i one su navedene u uputstvima za njihovu primenu.
Toleranca- Posle primene pesticida, na plodovima ili drugim poljoprivrednim proizvodima ostaju njihovi ostaci, koji se mogu lako otkriti preciznim hemijskim analizama i biološkim metodama. U interesu zdravlja potrošača određene su najveće dozvoljene količine ostataka pesticida na raznim proizvodima i one predstavljaju tolerancu. Ona se izražava u miligramima na kilogram svežeg proizvoda.
Perzistentnost- Predstavlja postojanost ili produženost delovanja pesticida. Neki pesticidi posle primene deluju na štetočine i prouzrokovače bolesti kratko, svega nekoliko dana, dok drugi deluju 10-15 dana i više. Perzistentnost zavisi i od osobine pesticida, klimatskih i drugih faktora.
Rezistentnost- Posle višegodišnje upotrebe nekog pesticida pojedine štetočine, prouzrokovači bolesti i korovi postaju otporni ili rezistentni na njih. U takvim slučajevima ni mnogostruko povećanje doze ne daju željene rezultate. Pojava rezistentnosti naročito zapažena kod primene insekticida i fungicida. Registrovano je preko 500 štetočina kod kojih je utvrđena rezistentnost. Nastajanje otpornosti se usporava čestom izmenom upotrebljavanih pesticida i primenom u dozama i koncentracijama koje su naznačene u uputstvu.

Autor: Gajić Dušan

Izvor: psss