POKRAJINA FINANSIRA INVESTICIJE U MINI MLEKARE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i za uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mleka u Vojvodini.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstva koji se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora i kupovina potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mleka, a prema projektu koji će obezbediti visokoobrazovna institucija, a finansirati sekretarijat.

Za realizaciju Konkursa obezbeđeno je 15.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva iznose do 70 odsto od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. Do 80 odsto bespovratnih sredstava mogu da ostvare osetljive grupe, odnosno poljoprivrednici čija investicija se nalazi na području sa otežanim uslovima rada, mlađi od 40 godina i žene.

Maksimalan iznos sredstava koji može da ostvari jedan korisnik iznosi 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 ukoliko se radi o osetljivim grupama. Minimalan iznos sredstava je milion dinara.

Sufinansiraće se investicije:

– Adaptacija objekata za preradu mleka i proizvodnju mlečnih proizvoda

– Nabavka nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka

– Nabavka nove laboratorijske opreme.

Konkurs je otvoren do 01.09.2018 godine.

Dokumentacija i uslovi korišćenja sredstava su objavljeni na sajtu Sekretarijata na adresi : www.psp.vojvodina.gov.rs.

Za uvođenje standarda dva miliona bespovratno

Raspisan je i Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja sertifikacije sistema bezbednosti kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva po ovom konkursu  dodeljuju se za sufinansiranje:

–  troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2018.godini

– troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2018.godini izvršile ovlašćene organizacije

– troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, SRPSKI KVALITET u2018. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je 2.000.000,00 dinara.

Sredstva po ovom Konkursu namenjena su  za sufinansiranje do 70 odsto podrške od plaćenog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime  poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 30.000,00 a maksimalan 50.000,00 dinara.

Mogu da konkurišu fizička lica nosioci poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnici nosioci registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Takođe i pravna lica odnosno privredna društva, udruženja građana i zemljoradničke zadruge.

Prijave na Konkurs podnose se zaključno sa 23. novembrom 2018. godine.

Potrebna dokumentacija i uslovi za Konkurisanje objavljeni su na sajtu Sekretarijata na adresi:  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21767

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti i  putem telefona 021/487-4601.

Izvor : Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu / agrosmart