ПОКРАЈИНА ПРУЖА ПОДРШКУ ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДЕТОМ

Покрајинска Влада и ресорни секретаријат су од 2017 г. Посебну пажњу и подршку усмерили ка предузећима која запошљавају особе са инвалидитетом.

„У претходном периоду обишли смо свих 16 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у АПВ.

Путем конкурса секретаријата за привреду смо определили преко 50 милиона динара овим предузећима која запошљавају преко 400 особа са инвалидитетом.

Да су ове мере подршке ефикасне говори и податак да се број незапослених особа са инвалидитетом смањује у АПВ, а у најави је оснивање више нових предузећа из овог сектора“.

Павле Почуч зам.секретара за привреду и туризам( посета предузећу ДЕС Суботица)