Уз велику подршку Рума Покрајина са 300 милиона динара подржала важне пројекте у нашој општини