ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОБЕЗБЕДИЛА МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ЗА ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Покрајинска влада је данас донела решење којим је утврђено да ће матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете за 2020. годину износити 15.000 динара месечно.
Право на ову помоћ у 2019. години већ је остварило 657 незапослених мајки, а према проценама, у 2020. години то право оствариће још око 840 мајки. За ову меру демографске политике у АП Војводини у овој години планирана су средства у износу од 300 милиона динара.

На седници је донето и решење да се Јавној медијској установи Радио-телевизија Војводине усмери 150 милиона динара за ентеријерско опремањe пословног објекта, те да се Пољопривредној школи у Бачкој Тополи усмери 28 милиона динара за набавку опреме за нови ученички дом.