ПОЉОПРИВРЕДА – СРПСКА РАЗВОЈНА ШАНСА САМО У САРАДЊИ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ!

Одборничка група „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка“ у Скупштини Града Новог Сада, на последњој седници, активно је учествовала у расправи о Предлогу стратегије пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018 – 2022. године, изневши низ сугестија и коментара. Српска радикална странка сматра да Град Нови Сад поседује значајне капацитете за развој пољопривреде, као највеће развојне шансе нашег друштва, али да је потребно направити неколико заокрета када је вођење наше државне политике у питању.

„За нас српске радикале питање сарадње са Руском федерацијом није само идеолошка и спољнополитичка оријентација, већ суштинског животно питање са јасном економском логиком. Чак се и у овом документу наводи да је највећа спољнотрговинска размена, у домену пољопривреде, управо са Руском федерацијом. Ништа то није ни чудно ни неприродно, напротив. Оно што је заправо неприродно у земљи са дугом аграрном историјом, попут наше, јесте чињеница да је српско тржиште, након отварања граница и либерализације преплављено јефтином робом сумљивог квалитета која представља омчу око врата нашем сељаку и због које је његов производ неконкурентан и депласиран на тржишту. Таквој политици се мора стати на пут, а држава под хитно мора заштитити домаћи пољопривредни производ, мале и средње призвођаче, породична газдинства и задружне кооперативе“ – истакла је Марина Недељковић, одборник Српске радикалне странке у Скупштини Града Новог Сада.

Српска радикална странка сматра да је право време да се коначно прекине са неуспелом политиком срљања у Европску унију, коју свака власт од 2000. године, и досманлијске булдожер револуције па до данашњег дана форсира, а која нам није донела апсолутно никакав бољитак. Напротив, српско село деценијама у назад се суочава са низом проблема, попут све израженије депопулације, негативног миграторног салда, старењем и високом стопом незапослености његове популације, непрофитабилношћу пословања…

„Наша држава мора да одлучи да ли ће у наредном периоду фаворизовати и субвЕнционисати мала и средња предузећа, задруге и породичне тржишно оријентисане фарме, или ће предност приликом закупа земље и коришћења различитих фондова пружити власницима и закупцима великих имања капиталистичког типа, којих највише има управо у АП Војводини, која су резултат, у најмању руку сумљивог процеса приватизације друштвених пољопривредних предузећа. Предности наше земље, па и самог Града Новог Сада, када је развој пољпривреде у питању су очигледне, једино питање је да ли ћемо успети да их материјализујемо и искористимо, или ће и ова Стратегија, попут многих других сличних докумената остати само мртво слово на папиру“- закључила је Марина Недељковић.