POLOVINA PROIZVODNJE POMORANDŽI POTIČE IZ ŠPANIJE

Čak polovina navedene površine pod zasadima pomorandži, odnosno 140.000 hektra, nalazi se u samo jednoj članici EU – Španiji.

Italija je druga po redu sa najvećom površinom pod pomorandžama (80.000 ha), a sledi Grčka (30.000 ha).

Španija je u 2017. godini sa više od polovine učestvovala u ukupnoj proizvodnji pomorandži u EU (3,4 miliona tona), a prati je Italija (1,5 miliona tona) i Grčka (1,0 milion tona).

Članice EU su u posmatranoj godini izvezle skoro 2,7 miliona tona pomorandži, u vrednosti od 1,9 milijardi evra, pri čemu se sa gotovo 90 odsto izvoza trgovalo unutar Unije.

Španija je, među članicama, izvezla najviše pomorandži (1,6 miliona tona).

Kada je reč o uvozu, oko 1,1 miliona tona pomorandži, u vrednosti od 697 miliona evra, uvezeno je iz zemalja koje nisu članice EU, pri čemu je više od 70 odsto uvezeno iz Južnoafričke Republike ili Egipta.

Na trećem mestu je Maroko, a slede Argentina, Zimbabve, Brazil i Urugvaj, navodi9 se u informaciji Evrostata.

Izvor: Tanjug