POMOĆ DECI IZ MATERIJALNO UGROŽENIH PORODICA

Centar za socijalni rad   u saradnji sa lokalnom samoupravom, opštinom Bački Petrovac relizovao je  u okviru Dečije nedelje dana, 01.10.2018.g. tradicionalnu akciju podele jednokratne novčane pomoći porodicama  sa decom školskog uzrasta koje su ostvarile pravo na novčanu socijalnu pomoć u sistemu socijalne zaštite. Jednokratna novčana pomoć po detetu je iznosila 4.000 dinara a dobilo ju je 46 dece. Za ovu akciju izdvojeno je 184.000 dinara iz budžeta opštine. Kolektiv centra za socijalni rad i opština Bački Petrovac učenicima  želi uspešnu školsku godinu.

Izvor: Opština Bački Petrovac