ПОРИБЉАВАЊЕ НА РИБОЛОВНИМ ВОДАМА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Порибљавањем  канала Врбас – Бездан и Банатска Паланка – Нови Бечеј,  сутра почиње овогодишње порибљавање на риболовним водама које су дате на управљање ЈВП „Воде Војводине“.  У наредних недељу дана 16 тона једногодишње млађи шарана, биће пуштено на више од 20 локација канала Хидросистема ДТД, у део Дунава у надлежности ЈВП Воде Војводине  и заштићена природна добра Јегричка и Бељанска Бара.

ЈВП „Воде Војводине“, као корисник дела Рибарског подручја Србија-Војводина, спроводи ову акцију у оквиру редовног програма порибљавања које се увек обавља крајем године на локацијама за које стручне службе предузећа процене да је најпотребније, а да је терен приступачан. На овај начин, на велику радост пецароша и свих љубитеља природе, биће побољшан квалитет рибљег фонда у нашим риболовним водама.

Порибљавању, поред радника ЈВП „Воде Војводине“, присуствују и надлежне инспекцијске службе и локална рибиловачка удружења. Порибљене локације у наредном периоду, чешће него обично, обилазиће рибочувари ЈВП „Воде Војводине“.