ПОСЕТА СТРАНИХ ДЕЛЕГАЦИЈА И УПОЗНАВАЊЕ СА СИСТЕМОМ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА (СЕМ) ГРАДА ПАНЧЕВА

Програм Уједињених нација за развој (УНДП) организовао је пријем делегација из Јерменије, Молдавије, Босне и Херцеговине и Украјине са циљем да се упознају са енергетским менаџментом и имплементацијом информационог система енергетског менаџмента (ИСЕМ) у Србији. Посета се реализује у оквиру УНДП/ГЕФ Пројекта ,,Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Србији’’.

Посета Србији је предвиђена у периоду од 28. октобра до 1. новембра 2019. године и имала је за циљ унапређење институционалних капацитета у области енергетског менаџмента и енергетске ефикасности. Ова посета је прилика да учесници размене мишљења и искуства, као и да се иницира евентуална сарадња у овој области. Током посете одржани су састанци и дискусије са представницима Министарства рударства и енергетике Републике Србије, Машинског факултета Универзитета у Београду, Агенције за енергетику Новог Сада, Топлане Нови Сад итд.

Почетком 2018. године град Панчево је са УНДП потписао Меморандум о сарадњи. Сарадња се односи на унапређење система енергетског менаџмента у Панчеву, а спроводи се кроз имплементацију УНДП пројекта енергетске ефикасности (ЕЕ) у Србији у сарадњи са Министарством рударства и енергетике Републике Србије.

У среду, 30. октобра 2019. године поменуте делегације су са представницима УНДП посетиле град Панчево, јер је реч о једној од првих локалних самоуправа која је именовала енергетског менаџера и отпочела увођење система енергетског менаџмента и активности прописане Законом о ефикасном коришћењу енергије и том приликом присуствовали презентацији успешно успостављеног система енергетског менаџмента у граду Панчеву, у Малој сали Градске управе града Панчева. Скупу је присуствовало преко 30 чланова страних делегација као и представници УНДП. Присутне су поздравиле Маја Матејић, Портфолио менаџер за енергетику, УНДП и Kатарина Бањаи, чланица Градског већа града Панчева задужена за заштиту животне средине и одрживи развој, а затим је представљен Систем енергетског менаџмента града Панчева од стране Биљане Ђордан енергетског менаџера и Зорана Божанића техничког директора ЈKП „Грејање“.

Једна од важних обавеза система енергетског менаџмента (СЕМ) је попуњавање ИСЕМ базе (информациони систем енергетског менaџмента) коју Град Панчево редовно попуњава са подацима са рачуна о потрошњи електричне енергије, воде и осталих енергената заједно са свим рачунима јавне расвете. И у овој области Град Панчево је похваљен од стране Министарства и УНДП као град који је то у најкраћем року одрадио за 2016. (ретроактивно) затим 2017. и 2018. год и сада се попуњава 2019. година.

УНДП је сходно добрим резултатима града Панчева у предходном периоду организовао дводневну обуку крајњих корисника – представника јавних установа која је одржана 27. и 28. фебруара 2018. године у Техничкој школи „23. Мај“. Обуку је одржао експерт – енергетски менаџер ангажован од стране УНДП. Обуку је прошло 60 представника јавних установа (школа, вртића, установа културе, месних заједница) који су преузели обавезу попуњавања ИСЕМ базе уз помоћ енергетског менаџера града Панчева.

Следећи корак и унапређење које је Град Панчево реализовало уз помоћ представника ЈKП „Грејање“ и ЈKП „Водовад и канализација“, а финансирано је од стране УНДП јесте аутоматски пренос рачуна за даљински ситем грејања као и за потрошњу воде за јавне установе. Овај пренос је омогућио да се за јавне установе које су на даљинском ситему грејања види и прати потрошња сваког сата. Такође, за сада, може се пратити и потрошња воде за сваки сат, код две установе (Машинска школа и вртић Шврћа).

Овакву могућноост има само град Панчево и прва је локална самоуправа која је то реализовала. Град Kрагујевац се придружио Панчеву, али има аутоматски пренос само месечних рачуна за воду. Такође град Панчево је један од првих већих градова (заједно са Градом Kрагујевцом) који је урадио плански документ Програм енергетске ефикасности за град Панчево за период 2018-2020. године и који у буџету града има остављених средстава за унaпређење енергетске ефикасности за јавне установе.

Извор: Град Панчево