ПОСЛОВНИ СЕКТОР ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Да би у потпуности завршили пословну годину, обезбедили смо нашим привредницима да се још боље информишу о свему што ће им олакшати пословање. Тим повподом уприличили смо разговор са Љупком Бојовић Цвејић, руководиоцем пословног сектора Гаранцијског фонда АП Војводине.

 

Гаранцијски фонд је једна од ретких институција која се бави оснаживањем младих предузетника којима је ово прво искуство са покретањем самосталног бизниса. Каква су ваша искуства на том пољу?  

Гаранцијски фонд АП Војводине је прва јавна институција која је у својим програмима реализовала принцип родне равноправности, дефинисан Законом о равноправности полова. Иновативност и значај тог програма примећен је и награђен и ван граница Републике Србије.

Уз подршку Гаранцијског фонда, створени су услови за отварање преко 800 радних места у области женског предузетништва, а у последње три године и младих до 35 година старости. Наиме, почетком 2017. године, две конкурсне линије намељене женама почетницама у бизнису,  проширен је и на младе до 35 година старости.

У години која је за нама, млади преузетници су показивали интересовање, али мислим да то још увек није довољно и да има простора за још боље резултате.

И поред свих напора да упознамо потенцијалне клијенте са нашим услугама ,нисам сигурна да су довољно информисани о свим могућностима финансирања у области предузетништва. Због тога користим и ову прилику да поновим да су наше гарантне линије  компатибилне са различитим видовима субвенција, а да се код кредита по којима Фонд гарантује ради о класичном банкарском послу, који клијент не би могао да реализује без наше подршке.

Посебно се обраћа пажња на младе предузетнице, младе жене, које су у овом нашем, традиционално патријахалном окружењу, често запостављене, реците нам како су се младе предузетнице до сада показале и да ли се у перспективи назиру нека боља времена за њих? 

Не бих се сложила да нам је окружење искључиво преперека за отпочињање неког пословног подухвата. Више се може говорити о томе да жене имају мање самопоуздања и недостатак иновација у осмишљавању пословних идеја. Увек има добрих примера и занимњивих иницијатива, али волела бих да их је више.

 

Гаранцијски фонд се поред обезбеђења гаранције бави и едукацијом малих привредника и предузетника/ца, какви су резултати на том пољу?  

Кроз своје пословне активности, запослени су у сталној комуникацији са потенцијалним  клијентима и спремни су да пруже одговоре на сва питања и разјасне евентуалне недоумице. Нарочита пажња је посвећена мониторингу и менторингу као процедурама које подразумевају оспособљавање клијената да благовремено реагују на промене и евентуалне проблеме у пословању. Такође, трудимо се да на свим  манифестацијама, које окупљају потенцијалне предузетнике и почетнике у пословању, будемо присутни и пружимо корисне информације.

 

– Колика је заинтересованост младих предузетника/ца из мањих средина, ван урбаних подручја, за покретање бизниса у свом окружењу?  

Итересантно је да не постоји разлика између мањих средина и урбаних центара. Можемо рећи да су подједнако заступљени.

 

Генерално питање за све: Шта би поручили својим клијентима и онима који тек намеравају да покрену свој бизнис у новој години?

Пре свега бих им пожелела добро здравље и срећу у  Новој години, а што се тиче пословања мислим да је најважније да верују у свој пословни успех, да буду иновативни и упорни и да се континуирано информишу о свему што може да им олакша и унапређује пословање. Живели!