ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ПОКРАЈИНСКИМ ЗАВОДОМ ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Видосава Ендерић, директорица Фонда “Европски послови” Аутономне покрајине Војводине и др Данијел Жупић, директор Покрајинског завода за спорт и медицину спорта потписале су данас Протокол о сарадњи ове две институције.

Основне смернице будуће сарадње су успостављање процедура за унапређење сарадње и координацију између Фонда „Европски послови“ АП Војвдодине  и Покрајинског завода за спорт и медицину спорта кроз: повезивање покрајинске администрације и релевантних субјеката у циљу општег развоја и унапређења спорта и његове афирмације на домаћем и међународном плану; креирање и имплементацију европских пројеката; образовање кадрова и менаџмента за потребе европских интеграција; усклађивање сопствених програма, пројеката и активности у области европских интеграција – ради остваривања и обезбеђивања заједничких интереса; сарадњу у оквиру информисања јавности о коришћењу претприступних и других инструмената развојне политике; промоцију европских вредности и регионалне политике као развојног инструмента и сарадњу са релевантним међународним и домаћим институцијама.

На састанку, у оквиру којег је потписан Протокол, били су присутни и Маја  Грабовац, саветник за правне послове, Михаило Милетић, специјалиста за стручни и развојно-истраживачки рад у спорту, као и Зоран Павић и Сенка Бенгин, представници Фонда “Европски послови” АП Војводине.