POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI FLV SA FONDACIJOM”NOVI SAD 2021 – EVROPSKA PRESTONICA KULTURE”

U Novom Sadu na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, potpisan sporazum o saradnji između fakulteta i Fondacije “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”. Sporazum definiše saradnju na različitim projektima koji će se realizovati tokom naredne tri godine a koja će doprineti kvalitetnijoj implementaciji platforme za razvoj kreativnih potencijala Novog Sada.

Sporazum su potpisale Prof.dr Mirjana Franceško, dekan  fakulteta i Tamara Zelenović, izvršni direktor Fondacije “Novi Sad 2021”. Na sastanku su razmatrane i druge mogućnosti saradnje tokom narednog perioda, a potpisnice sporazuma su istakle da očekuju proširenje aktivnosti na kojima će se sarađivati a koji će doprineti kvalitetu projekta Evropske prestonice kulture.

Projekat Novi Sad 2021 je projekat svih Novosađana. Ovaj projekat treba da motiviše i inspiriše radnike u kulturi, ali i sve građane ka postavljanju novih ciljeva u pravcu kulturnog razvoja grada.

Rekonstrukcija starih i otvaranje novih prostora namenjenih kulturi, revitalizacija kulturnog nasleđa, razvijanje međunarodne i međusektorske saradnje, podsticanje interkulturnog dijaloga, decentralizacija kulture, razvijanje kulturne participacije građana  su neki od principa kulturnog razvoja koji će biti usvojeni tokom realizacije projekta.