ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ И ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

На Технолошком факултету у Новом Саду потписан је Споразум о сарадњи тог факултета и Привредне коморе Војводине.

Председник Привредне коморе Војводине  Бошко Вучуревић истакао је да Привредна комора Војводине окупља привреднике и да је сарадња институција која је озваничена Споразумом пут до квалитетних и конкретних резултата. Студенти који се  школују на Технолошком факултету могу  нарочиту шансу да имају у одговарајућим микро и малим предузећима. Наш задатак као институција је да умрежимо науку и привреду . Сматрамо да Технолошки факултет управо због специфичног кадра који образује мора да има место и тесну сарадњу са привредом како домаћом тако и страном.

Проф.  др  Биљана Пајин, декан Технолошког факултета указала је на значај овог Споразума истичући да је то подршка Привредне коморе Војводине самом факултету са циљем да се још више умреже са привредом  и да се имплементација кадра који се образује на факултету још боље примени у пракси. Слоган Технолошког факултета каже да студенти након завршетка студија имају сигуран посао , а управо сарадња и боља повезаност са привредним субјектима допринеће квалитетнијем  одговору на питање понуде и потражње адекватних занимања.

Догађају су присуствовали продекани и професори са департмана Технолошког факултета као и секретари  Удружења услуга и Удружења индустрије  Привредне коморе Војводине  Бранислав Мамић и Зоран Трповски.