ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ОКВИРИМА ЗА РАЗМЕНУ, ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

У Покрајинској влади је данас потписан Споразум о оквирима за размену, приступ и коришћење просторних података, који ће послужити покрајинским институцијама у циљу израде стратешких и планских докумената у оквиру својих надлежности, као и грађанима који ће од сада лако – путем заједничког информационог система – моћи да дођу до потребних геопросторних података.

Протокол су потписали покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић и представници покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈП за просторно и урбинистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Покрајинског завода за заштиту природе, ЈВП „Воде Војводине“ и директорка ЈП „Војводинашуме“ Марта Такач.

Ресорни секретар Галић истакао је да ће основни инструмент оваквог повезивања чинити заједнички геопросторни портал, и навео да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине већ унео податке из свог интерног информационог система.

„Информациони систем који градимо јесте део INSPIRE директиве, који је Европска унија покренула још 2007. године. Реч је о систему инфраструктуре просторних информација у Европи, који је неопходан за боље функционисање свих јавних установа, државних органа јер у себи садржи обједињене геопросторне податке за одређену територију“, појаснио је Галић и подсетио да је ЕУ тада обавезала све своје чланице, као и оне земље које желе да се придруже да поставе овакав систем.

Указујући на значај овог геопортала, Галић је навео да ће корисници, на основу „једног клика“, у одговарајућој апликацији, добити податке који их занимају, независно да ли је реч о државним органима или појединцу који је заинтересован за стање његове парцеле. Како је појаснио, није реч само о подацима у вези са имовинско-правним односима, већ и у погледу енергетске и путне инфраструктуре, животне средине или стања у привреди. На тај начин, подаци ће бити обједињени на једном месту, приступачни јавности и што је најважније – проверени. Галић је навео да је наредни корак да база геопросторних података, која буде сачињена у нашој покрајини буде прикључена националној инфраструктури геопросторних података Републике Србије.

Потписници данашњег споразума указали су такође на бенефите који ће овај заједнички портал обезбедити његовим корисницима, а реч је о томе да ће сада бити омогућено да се просторни подаци које поседују покрајински секретаријати, јавна предузећа и заводи, лако повежу и размењују путем одговарајућих сервиса и на тај начин, међусобно повезани и стандардизовани, буду лако доступни крајњим корисницима у свакодневном раду.

Извор: Влада АП Војводине