ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ ГРАДА ПАНЧЕВА И “ZF SERBIA D.O.O.”

Дана 25. априла 2019. године потписан је уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта – катастарске парцеле број 9416/25 К.О. Панчево између Града Панчева и ’’ZF SERBIA D.O.O.’’ Панчево.

За Град Панчево Уговор је потписао градоначелник, Саша Павлов, а за немачку компанију ’’ZF Friedrichshafen AG’’ Уговор је потписао директор привредног друштва ’’ZF SERBIA d.o.o.’’ Панчево, Милан Грујић. Потписивањем Уговора стекли су се услови за наставак активности на прибављању грађевинске дозволе за изградњу друге фазе инвестиционог пројекта компаније ZF у Северној пословно-индустријској зони у Панчеву.

Друга фаза обухвата изградњу производног објекта површине 29500 m2, изградњу научно-истраживачког центра површине 5000m2 и oтварање минимум 460 нових радних места.

Извор: Град Панчево