ПОТПИСАН УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ИЗМЕЂУ АД „ПЕТАР ДРАПШИН“ И ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ