ПОТПИСАН УГОВОР У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Градоначелница Вршца Драгана Митровић потписала је данас у Министарству заштите животне средине, Уговор о додели средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години, у вредности од 769.504,00 динара. Средства се додељују у оквиру Јавног конкурса расписаног од стране Министарства, а која је Град Вршац добио за пројекат: Ревитализација шумских станишта – МАЛИ ВРШАЧКИ РИТ.

„У циљу дугорочног и трајног решења видљивог обележавања границе заштићеног станишта „Мали вршачки рит“, оснивање шумских појасева од аутохтоних врста дрвећа се намеће као оптимално решење. Оснивање шумског појаса, поред трајног обележавања, имаће велики значај и на ревитализацију шумских станишта у заштићеном подручју као и стварању шумског станишта за заштићене врсте биљака и животиња“ – изјавила је након потписивања уговора, градоначелница Вршца Драгана Митровић.

Мали вршачки рит представља заштићено подручје. Оно је национално и међународно значајно влажно станиште за птице и биљке, део је еколошке мреже и карактерише га мала пошумљеност. Формирањем шумских појасева, садњом двогодишњих садница храста лужњака, временом ће ово подручје постати еколошки коридор за кретање животиња, њихову миграцију, заклон, као и одморишта између појединих делова; конкретно, између влажних станишта рита, младих шума разних врста дрвећа код некадашњег „Горанског расадника“ и шума багрема и евро-америчке тополе поред асфалтног пута Вршац – Велико Средиште и даље преко њега до предела изузетних одлика „Вршачке планине“.

Извор: Град Вршац