POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU STUDENATA ROMSKE NACIONALNOSTI

U želji da se nastavi proces očuvanja, negovanja i razvoja romskog jezika u institucijama i ustanovama, Kancelarija za inkluziju Roma i Matica romska su 2009. godine pokrenuli inicijativu za otvaranje studijskog programa za vaspitače na romskom jeziku. Pokrajinska vlada je podržala navedenu inicijativu, te je pre deset godina upisana prva generacija studenata.

Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodine je uručila stipendije studentima koji pohađaju Visoku školu strukovnih studija za vaspitače “Mihailo Palov” u Vršcu, na smeru: Vaspitač na romskom jeziku. Ove školske godine Kancelarija za inkluziju Roma stipendira 19. studenata-budućih vaspitača. Mesečni iznos stipendije iznosti 6.000 dinara. Značaj ovog programa ogleda se u očuvanju kulturnog identiteta pripadnika romske nacionalne manjine i strvaranje romske intelektualne elite koja treba da se uključi u proces unapređenja položaja Roma.

Ugovore je studentima svečano uručio direktor Kancelarije za inkluziju Roma Miloš Nikolić i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević.

Na samom početku prisutnima se obratio Miloš Nikolić direktor Kancelarije za inkluziju Roma i poželeo studentima uspešan nastavak školovanja.

 

– I ove godine u kontinuitetu sa prethodnim, povećali smo broj i iznos stipendija što pokazuje sistemsku odluku države da Romima i Romkinjama u Srbiji omogućimo najbolje uslove i podržimo ih na njihovom putu da istraju u svojim najvišim ambicijama, budu najbolji u oblastima koje su izabrali kao životne pozive i kao što su danas najbolje što romska zajednica u Srbija ima, da tako i sutra budu pokretači za sigurnu i još bolju budućnost naše zemlje. Država ceni i prepoznaje vaš trud i rad. Budite pobednici, gajite duh pobede i pobedite sve do sada postavljene granice – rekao je u obraćanju studentima direktor Nikolić.

On je tom prilikom naglasio da je potpisan sporazum o saradnji sa tri predšolske ustanove u Subotici, Kikindi i Somboru te da će u januaru sledeće godine predškolska ustanova iz Subotice zaposliti  tri vaspitača.

Pokrajinski sekretar Milošević izjavio je da je ovo jedna od lepših akcija koju zajedno sprovode Kancelarija za inkluziju Roma i Visoka škola za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ iz Vršca budući da pokazuju da je put pune afirmacije romske zajednice ne samo u tome da imaju svoje političke predstavnike, već da imaju svoje predstavnike i u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

Uručenju ugovora prisustvovala je,  pored direktorke škole Visoke škore, dr Jelene Prtljaga. Nakon oficijelnog dela, usledio je neformalni razgovor, tokom kog su studenti naglasili značaj studiranja na maternjem jeziku i ukazali na veliku podršku koju dobijaju od strane Visoke škole i Kancelarije za inkluziju Roma, kao i na veoma dobru saradnju sa profesorima i kolegama na Visokoj školi.

Usled činjenice da je značaj stvaranja visokoobrazovnog kadra za romski jezik, u smislu očuvanja identiteta romske zajednice na ovim prostorima, Kancelarija za inkluziju Roma je u okviru svog plana i programa rada uvrstila finansijsku podršku studentima ovog smera. Kancelarija obezbeđuje stipendije u iznosu od 6.000 dinara mesečno po studentu, ali i druge vidove podrške, poput smeštaja u studentskom domu, finansijsku podršku za nabavku udžbenika, računara, pribora i ostalih sredstava za rad.

Prilikom potpisivanja ugovora za stipendiranje studenata romske nacionalnosti, pokrajinska poslanica Jelena Jovanović, je tom prilikom izjavila da formiranje ove grupe romskih studenata na Visokoj školi u Vršcu, koji predavanja slušaju na svom maternjem jeziku, daje ogromnu snagu i energiju koja pomaže uključivanju većeg broja romske dece u obrazovni sistem širom Srbije.

– Trebamo se ponositi time! Posebnu zahvalnost moram da uputim svim profesorima na Visokoj školi u Vršcu, za izuzetan trud i napor koji ulažu, kako bi svi studenti stekli što više znanja i kako bi se bolje usavršili za sve poslove koji ih čekaju nakon završetka školovanja.

Jelena Jovanović je još reka da danas romska zajednica, a naročito studenti koji pripadaju ovoj nacionalnoj manjini, imaju sistemsku podršku Vlade Vojvodine, pre svega predsednika pokrajinske vlade gospodina Mirovića, kao i resornog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku dalatnost gospodina Miloševića.

Za vojvodjanske: Živana Živanović