Средствима Покрајинског секретаријата Инђија школска сала у Сасама