PONOVO POTVRĐENO DA SU NEONIKOTINOIDI NEPRIJATELJI PČELA

Pesticidi iz grupe neonikotinoida predstavljaju opasnost po divlje i medonosne pčele koje su ključne za oprašivanje i reprodukciju mnogih biljaka, potvrdila je nova analiza Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA). Neonikotinoidi su najčešće korišćeni insekticidi za brojne kulture. 

Agencija je samo potvrdila ono što je za tri neonikotinoida – klotianidin (clothianidin), imidakloprid (imidacloprid) i tiametoksam (thiamethoxam), koja su u širokoj upotrebi, utvrđeno još 2013. 

„Mnogo je zaključaka, zbog faktora poput vrste pčela, nameravane upotrebe pesticida i nivoa izloženosti. Ukupna opasnost za tri vrste pčela koje su analizirane potvrđena je“, rekao je šef odeljenja za pesticide EFSA Hose Tarasona (Jose Tarazona). 

Komentarišući rizike navedene u izveštaju, portparol Agencije je rekao za EURACTIV.com da pčele mogu da budu izložene neonikotineoidima na više načina, zavisno od upotrebe pesticida. „Ukupno gledano, zaključci potvrđju da neonikotinoidi predstavljaju opasnost po pčele“, istakao je on. 

Na pitanje da li je moguća potpuna zabrana neonikotinoida, zvaničnik EFSA rekao je da je posao te agencije naučna procena rizika a ne odlučivanje o dozvolama za regulisane proizvode, uključujući pesticide. 

„Odgovornost je na Evropskoj komisiji i vlastima članica EU“, istakao je zvaničnik Agencije. 

Neonikotinoidi predstavljaju kontroverznu grupu pesticida koji su u upotrebi od devedesetih. To su najčešće korišćeni insekticidi za brojne kulture. Mnogi međutim ukazuju da su ti insekticidi štetni po pčele i oprašivače uopšte. 

Ekološke nevladine organizacije oštro su kritikovale kompaniju Sindženta (Syngenta), proizvođača semenskog materijala, što zagovara model poljoprivrede koji je „neodrživ“ i suprotan propisima EU. 

Restrikcije EU na upotrebu neonikotinoida na snazi su od 2013. ali će, s obzirom na nove analize, Komisija i članice razmotriti potencijalne amandmane na važeća ograničenja. 

Zaštita pčela važno je pitanje za Evropsku komisiju koja brine za biodiverzitet i prirodnu sredinu. 

Izvori u EK rekli su za EURACTIV.com da će Komisija razmotriti nove analize i utvrditi amandmane „ako bude potrebno“. Isti izvori kazali su i da će se tim pitanjem baviti nadležni odbor u drugoj polovini marta. 

U septembru 2017. u Komisiji su za briselski portal rekli da nameravaju da izađu sa predlogom o daljem ograničavanju upotrebe neonikotinoida. 

Izvor: EURACTIV.com