POVRTLARSKE ZABLUDE SA INTERNETA – KORISNO ZA POČETNIKE

Korišćenjem đubriva koja se reklamiraju kao dodatni pojačivači cvetanja imaćete više cvetova – pa dobro ko veruje i jos ako uspe – super.

Na polici za vrt verovatno imate mnogo đubriva u raznim pakovanjima (kesama, plastičnim bočicama )  organskih i sintetičkih, na kojima piše da njihovom upotrebom dobijate više, veće i bujnije  cveće.(skoro kao preparati za kosu) Ovi proizvodi najčešće sadrže visok procenat fosfora, koji  ima kontraefekat na fazu cvetanja, fosfor je samo jedna od mnogih supstanci koje biljka treba da apsorbuje ne bi li uspešno procvetala. Pored činjenice da su, tla sa nedostatkom fosfora retka, a dodavanjem još više fosfora u zemljište koje ga već  ionako sadrži nema uticaja na cvetove vaše biljke. Međutim,  taj  nepotrebni višak fosfora postaje zagađivač, i ako ga vaše biljke ne apsorbuju iz zemljišta, verovatno će završiti u najbližem odvodnom kanalu ili potoku, koji opet negde završava i sa sobom  nosi višak nepoželjnog fosfora (bez ikakve šanse da dobijete očaravajući fosforescentni svetlosni efekat)

Savetujemo vas da pri kupovini đubriva ili aditiva proverite sastav sadržaja.

Za vojvodjanske.rs B. M.