POZIV ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI RUKOTVORINA

U toku je poziv strukovnog udruženja Etno mreža“ koje poziva proizvođače rukotvorina na učešće na 6. žiriranoj izložbi “100 žena-100 minijatura”. Takmičari mogu da se prijave za učešće u više izlagačkih kategorija, odnosno za  tkanje, vez i zlatovez, pustovanje, keramiku, necanje i heklanje, kao i kombinovane tehnike.

Tema Izložbe je ”Ornamentika“ i radovi treba da obuhvate ornamente koji su preuzeti iz srednjovekovne tradicije i etnološkog nasleđa našeg podneblja.

Poziv za učešće na izložbi otvoren je do 10. septembra, a takmičari mogu da se prijave za učešće u više izlagačkih kategorija, odnosno za  tkanje, vez i zlatovez, pustovanje, keramiku, necanje i heklanje, kao i kombinovane tehnike. Radovi u kombinovanj tehnici podrazumevaju kombinaciju dve ili više ručnih tehnika na jednom radu.

Propisana veličina rada je 10×10 centimetara, a kod radova u tehnici veza i zlatoveza neophodno je ostaviti dodatnih 10cm platna oko veza radi opremanja i uramljivanja.

Svi učesnici plaćaju participaciju u iznosu od 1.200 dinara koja se ne može kompenzovati radovima.

Organizator će publikovati tipski katalog sa kataloškim podacima i reprodukcijom svih radova odabranih za izlaganje. Svaki izlagač dobija primerak kataloga bez naknade.

Nagrade izložbe su: pet ravnopravnih nagrada u rangu prve nagrade u svakoj izložbenoj kategoriji u visini od 20.000,00 dinara. Žiri može dodeliti i druge, specijalne nagrade i priznanja.

Prijave na konkurs, podnose se na Prijavnom formularu koji je dostupan OVDE.