ПРАВИЛНИК ОДРЕЂУЈЕ ПОДРУЧЈА С ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА

Подручја са отежаним условима рада су другим речима маргинална подручја и за њих важе више стопе када је субвенционисање пољопривреде у питању.

Министарство пољопривреде донело је Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, за период од три године.

Статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са овим правилником, има насељено место на територији општине, односно града или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која испуњавају бар један од следећих критеријума, и то:

1) налазе се у планинским подручјима на просечној надморској висини од 500 и преко 500 метара, према подацима Републичког геодетског завода;

2) налазе се у границама подручја националног парка одређеним Законом о националним парковима

3) налазе се у девастираним подручјима у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди која испуњавају један од наведених критеријумна наведена су у прилозима који су дати уз овај Паравилник.

Текст Правилника са прилозима  може се погледати овде.

Извор: Agrosmart