PREDAVANJE “VINO U ANTIČKOM RIMU – PRAVNI ASPEKTI“

11. april, Pravni Fakultet Novi Sad, početak predavanja u 18.časova.

Jesu li rimske amfore za vino bile standardizovane po zapremini? Da li su vinski krčazi bili pripadak vina prilikom kupoprodaje i drugih transakcija? Da li je rimsko pravo poznavalo institut geografskog porekla vina? Ko je snosio rizik za njegovo kvarenje nakon zaključenja ugovora a pre predaje? Ako želite da saznate odgovore na ova i mnoga druga pitanja o pravnoj regulativi proizvodnje i prometa vina u rimskom pravu, pozivamo vas na naucno-popularno predavanje u organizaciji Novosadskog komiteta Društve „Dante Alighieri“. Predavanje će se održati u SUP-sali Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Dobrodošli!