ПРЕДНОСТИ ОБРАДЕ ЗЕМЉИШТА У ВОЋЊАЦИМА ТИЛЕРИМА

Обрада земљишта у воћњацима је веома битна, поготову у младим засадима.
Може се обављати пред зиму или током вегетације.
Пред зиму се прво обави ђубрење органским и минералним ђубривима па се изврши основна обрада пордивачима а све у циљу спуштања ђубрива до зоне кореновог система код воћа.
Земљиште у засадима се може затравити или обрађивати. Обрада или јалови угар је показао низ предности, посебно у младим засадима и у засадима где немамо могућност додавања воде током вегетације тј. заливања.
Обрада земљишта у воћњаку се може вршити разним машинама – тањирачама, фрезама, ротационим дрљачама али је обрада тилерима или подривачима у нашим условима у последње време показала низ врло битних предности. Подривачи са опругама тј. тилера има различитих типова и величине радног прохода ( 9 или 11 мотичица, радни захват од 1,5 – 2 м, са ваљком или без њега ), и треба нагласити да је то веома манипулативна машина коју носи мали трактор, те не захтева набавку посебних јаких погонских машина за рад са њим .
Обрадом тилерима постижемо да наше зељиште буде у растреситом стању и да очувамо његову оптималну структуру са свом микрофлором и микрофауном које оно поседује. Сталном обрадом разбијамо покорицу и реметимо успостављање система капиларности земљишта па оно дуже задржава влагу и стаје проваздушено, што поспешује микробиолошке процесе у нашем ораничном слоју. Приликом примене тилера, морамо водити рачуна о дубини обраде која не сме бити већа од 5 – 10 цм, да не би оштетили жиле воћа јер би се тад појавио поремећај у усвајању воде и процеса транспирације а то може довести и до сушења биљке. Овом обрадом се коровске биљке лакше уништавају јер их мотичице тилера које имају сва три степена слободе и осцилирају у свим правцима и смеровима не мељу и преврћу као код других машина већ их подсецају и уклањају их са све жилицама што нашим воћарима омогућава лакшу борбу против корова са мање прохода.

Поменуте предности су омогућиле ширење тилера у свим воћарским рејонима Европе и можемо рећи да су ове мале машине постале омиљено оруђе за обраду воћа и винограда и у нашем подручју.

Аутор: дипл. инж. Срђан Станојловић

Извор: ПССС