ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУРЂЕВАК” ЂУРЂЕВО – ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЮРДЄВАК” ДЮРДЬОВ

Иако међу Русинима званично нема неписмених, имају Катедру за русински језик и литературу на Филозофском факултету у Новом Саду као и јавне институције које имају задатак да одрже присутносц говора, језика и културе у школској и предшколској настави и дружтву, издавачку установу и медије на свом језику, и веома су активна заједница, штампаних књиге за најмлађи узраст на русинском језику нажалост немају много.

Међутим, захваљујући Дружтву за русински језик, литературу и културу ове и прошле године издате су четири сликовнице за предшколску децу, а њихова презентација одржана је данас, 11. октобра у Предшколскоj установи „Ђурђевак” у Ђурђеву. У њима су  захваљујући стиховима и рими, као и сликама представљене птице у сликовници „У нашем крају птице певају”, затим разни послови у сликовници „Ко шта ради”, домаће животиње у истоименом слоковници „Домаће животиње” и о променама у природи током јесени у сликовници „Разговори у јесен”. Највише су им се обрадовали најмлађи који су их са пуно пажње прелиставали.      

Првенствено су издате да би помогле васпитачицама, учитељицама и родитељима у лакшем и бољем упознавању деце са околиному у којој живе. Зато су управо деца, предствници предшколске и школске образовне установе где се учи русински језик на поклон добили више новијих издања Дружтва као и поменуте сликовнице које су одштампане захваљујући финасијској подршки Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине/националне заједнице и донацијама Русина из иностранства.

За војводјанске.рс : Б. Дюрдєв 

 

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЮРДЄВАК” ДЮРДЬОВ

ДЛУГО ОПЧЕКОВАНИ СЛИКОВНЇЦИ НА РУСКИМ ЯЗИКУ

Гоч медзи Руснацами урядово нєт нєписмених, маю Катедру за руски язик и литературу на Филозофским факултету у Новим Садзе, як и институциї котри маю задаток отримац присутносц бешеди, язика и култури у школских и предшколскей настави, видавательну установу и медиї на своїм язику, и барз су активна заєднїца, друковани кнїжки за наймладши возрост на руским язику нажаль нє маю вельо.

Медзитим, дзекуюци Дружтво за руски язик, литературу и културу того и прешлого року видати штири сликовнїци за прешколски дзеци, а їх представянє отримане нєшка, 11. октобра у будинку Предшколска установа „Дюрдєвак” у Дюрдьове. У нїх дзекуюци стихом и рими, як и сликом представени птици у сликовнїци „У нашим краю птички шпиваю”, потим рижни роботи у сликовнїци „Хто цо роби”, домашнї животинї у истоменей сликовнїци „Домашнї животинї” и о єшеньских пременкох у природи у сликовнїци „Єшеньска розгварка”. Найвецей им ше обрадовали наймладши котри их з вельо поваги препатрали.

Видати су першенствено же би помогли воспитачком, учительком и родичом же би єдноставнєйше и лєпше упознли дзеци зоз околїском у котрим жию. Прето праве дзеци, представителє предшколскей и школскей образовней установох у котрих ше учи руски язик на дарунок од Дружтва достали вецей новши воданя як и спомнути сликованїци котри видруквани дзекуюци финансовей потримовки Покраїнского секретарията за образованє, предписаня, управу и национални меншини/национални заєднїци и донацийом Руснацох зоз иножемства.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв