ПРЕДСТАВА ЦРВЕНОГ КРСТА РУМА ПОБЕДНИК ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА

Црвени крст Србије је 29. октобра 2019. године организовао шести Фестивал позоришних представа организација Црвеног крста, у оквиру програма ”Промоциjа хуманих вредности“, који је одржан у Културном центру Чукарица.

Ученици основне школе „Вељко Дугошевић“ из Руме су представљали румску организацију са представом „Чоколада “, коју су припремали заједно са едукованим волонтерима Црвеног крста Рума. На Фестивалу је учествовало укупно седам организација: Црвени крст Ковин, Црвени крст Стари Град, Црвени крст Вождовац, Црвени крст Кикинда, Црвени крст Рума, Црвени крст Шид и Црвени крст Новог Сада, а румска „Чоколада“ је изабрана за најбољу представу фестивала.

Представе су имале за тему: развијање толеранције и ненасилне комуникације, поштовање различитости, превенцију дискриминације и стигматизације, родну равноправност, дечија права, превенцију насиља у електронским медијима и др.

Општи циљ Програма, који обучени волонтери (просветни радници и млади) Црвеног крста спроводе у континуитету, као ваннаставну активност, са ученицима трећих и четвртих разреда, је смањење међувршњачког насиља.

Извор: Општина Рума