PREDSTAVLJANJE NOVE KNJIGE SAVE DAMJANOVA U BEOGRADU

Pozivamo vas na press-konferenciju i predstavljanje nove knjige Save Damjanova KOLAČI, OBMANE, NONSENSI, druge knjige u ediciji njegove izabrane proze pod zajedničkim naslovom  ̶ „Дамјанов: Искони бѣ слово“ koju je pokrenula izdavačka kuća AGORA.

BIBLIOTEKA GRADA BEOGRADA

Rimska dvorana

Petak, 19. april u 12 časova

 

O knjizi će govoriti:

Miloš Jocić,

Nenad Šaponja,

Snežana Savkić

i autor.

Čitalac čije su oči upravo na ovom pasusu, prsti na ovom redu ili uši na ovoj audiotraci u rukama drže novo izdanje Kolača, obmana, nonsensa originalno izdatih 1989. godine. Nakon trideset godina od prvog pojavljivanja, ova knjiga još jednom, u novom, drugačijem izboru priređivača, aktuelizuje priču o najluđem književnom lavirintu u kojem ŽELITE da se izgubite, kao druga u nizu knjiga Damjanovljeve izabrane proze  ̶ „Damjanov: Iskoni bѣ slovo“.

Na ovom mestu trebalo bi da stoji zakasnelo upozorenje: malo šta u ovoj knjizi stoji na nogama! Kolače, obmane, nonsense teško možemo nazvati zbirkom „priča”, jer je u pitanju jedinstvenom idejom (stilskom, tematskom, filozofskom) povezana kolekcija tekstova: kratkih priča, eseja, pseudodrama, traktata, poezije, stripova, citatnih kolaža.

Ova knjiga koja se prvi put pojavila 1989. zapravo je poseban brend srpske knjiženosti i predstavlja unikatnu konkturu postmodernističke i neoavangardističke poetike koja svedoči o stvaralačkoj svesti Mlade srpske proze 80-ih i objedinjuje postmodernističke metaprozne i intertekstualne postupke, i avangardističku naklonjenost apsurdu, fantastici, iracionalnim sadržajima i formalno-jezičkim eksperimentima.

Rimejk izdanje koje je pred nama dopunjeno je i nekolicinom izabranih tekstova preuzetih iz autorove zbirke Povesti različne: lirske, epske, no najviše neizrecive usled njihovog poetskog poklapanja sa stvaralačkim identitetom Kolača, obmana, nonsensa: kao i u većini druge faze Damjanovljevog stvaralaštva, ovu kolekciju čine humoristični metafikcionalni tekstovi, uglavnom pisani u obliku parodije srpske i svetske književnosti, teorije i istorije.

U slučaju Damjanova, sve vreme postoji u isto vreme, svi junaci govore u istom redu dijaloga, sam autor je mnogolik, a vreme ne teče jer se giba kao San, dok njegov vašarski lavirint referenci i citata otkriva okultni – što će reći tajni, božanski – pogled na književnost i književnu istoriju.

Kolači, obmane, nonsensi nam tako konačno otkrivaju svoj pravi identitet: u pitanju nije ni hibridni fiks-ap, niti rastrojeni roman, nego anti-enciklopedija koja je u sebi obuhvatila čitave jedne književne tradicije.

(Miloš Jocić) 

Sava Damjanov rođen je u Novom Sadu 1956. godine. Pisao je prozu, književnoistorijske oglede i kritiku; uređivao nekoliko časopisa i edicija. Predaje na Filozofskom fakultetu u NovomSadu i kao gost-profesor predavao na niz fakulteta u inostranstvu. Priređivao za štampu dela srpskih pisaca 18, 19. i 20. veka. Autor je antologija stare srpske erotske književnosti i postmoderne fantastike, kao i više knjiga umetničke proze i naučnoknjiževnih studija, zbirki eseja i kritika.

2011–2012. objavio izabrane književnoistorijske i književnokritičke radove u pet tomova (Damjanov: srpska književnost iskosa 1–5);

  1. godine izašao mu iz štampe POSLEDNJI roman, Itika Jeropolitika@VUK.