ПРЕДСТАВЉАЊЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У БУДИМПЕШТИ „UTAZAS 2020“

Привредна комора Војводине (ПКВ), у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и Туристичком организацијом Војводине (ТОВ), организује наступ туристичке привреде Војводине на 43. Међународном сајму туризма „UTAZAS 2020“, који се одржава у Будимпешти, Мађарска.

Туристичку понуду Војводине, односно Србије представља заједно 35 туристичких и угоститељских предузећа (туристичке агенције, смештајни капацитети, туристичке организације, удружења, кластери, салаши, винари и произвођачи домаћих традиционалних производа) – ПКВ, Привредна комора Србије, ТОВ, Агенција за управљање лукама, Центар београдских фестивала, Удружење дунавски пропелер, Туристичка агенција „Alfa travel see“, Туристичка организација Суботица, Хотел Президент Палић, „Vitin fruits“ Суботица, Аероклуб „Иван Сарић“ Бачка Топола, Туристичка организација Сомбор, Апартмани „Royal“ Сомбор, Туристичка организација Сента, Пансион Ана Сента, Туристичка организација Мали Иђош, Вила Пипач, Салаш Катаи Мали Иђош, Винарија Деурић Мала Ремета, Дестилерија Калпак Врбас, Удружење бања Србије, Винарија Чока, ракије Бенишек Веселиновић, Пастаи тестенине, ресторан „Бачки двор“ са језера Провала из Вајске, Кластер Делиблатска пешчара, Туристичка организација Нови Бечеј, Туристичка организација Темерин, Удружење домаћина Тотово село, Агенција за туризам Арача, Удружење домаћина Скореновац, Туристичка агенција „Dani-tours“ Скореновац, Туристичка агенција „Kompas tourism&travel“ Нови Сад, „Omniturs“ Београд, Хотел „Mama Shelter“ Београд.

Секретар Удружења услуга ПКВ Бранислав Мамић истакао је данас да, према подацима Републичког завода за статистику, у 2019. години, Србију је посетило близу 3,7 милиона туриста, што како је рекао, чини повећање од 7,6 одсто у односу на исти период претходне године.

У посматраном периоду, у Војводини је остварено повећање долазака туриста од 4,3 одсто, у односу на исти период 2018. године. Он је додао да је, са датим бројем долазака туриста, Војводина у 2019. години учествовала са 15,2 одсто у укупним доласцима туриста у Републику Србију, и то са 15,6 одсто у доласцима домаћих, односно са 14,8 одсто у доласцима страних туриста. „У посматраном периоду, у Србији је евидентирано укупно више од 10 милиона ноћења туриста, што представља повећање од 7,9 одсто у односу на исти период 2018. године. У Војводини је у истом периоду број регистрованих ноћења туриста повећан за 5,3 одсто у односу на исти период претходне године“, рекао је Мамић.

Према подацима РЗС, које је обрадила ПКВ, највећи раст броја долазака туриста, на нивоу Покрајине, у 2019. години, остварила је Бања Палић (11,4 одсто), која бележи и највећи раст броја ноћења туриста (22,6 одсто).

„Када су у питању туристи из Мађарске, у протеклој 2019. години на нивоу Републике, дошло је до повећања броја долазака за 8,3 одсто, а дошло је и до пораста броја ноћења туриста из Мађарске за 3,4 одсто. Што се тиче АП Војводине, по броју остварених ноћења за последњи квартал 2019. године, туристи из Мађарске су на четвртом месту (8632), док број регистрованих долазака износи скоро 5.000. Просечан боравак туриста из Мађарске у Војводини за претходну годину је 1,9 дана“, рекао је Мамић.

Данко Денеш, власник Туристичке агенције „Alfa travel see“, истакао је значај учешћа на сајму у Будимпешти.

„Као туроператор у Војводини, важно нам је да остваримо контакт са оним туроператорима, односно фирмама које организују путовања за Србију, за Балкан, у циљу успостављања пословног односа, да имамо прилику да им у директном контакту представимо туристичку понуду наше земље, односно Војводине“, рекао је Денеш и додао да је захваљујући укупном раду ПКВ, ТОВ, ТОС, туроператора широм земље, дошло до пораста броја долазака и ноћења туриста из Мађарске код нас. „Никада до сад нисмо имали велики број предрезервација као што их имамо од почетка ове године“, рекао је Денеш, а као најпосећеније дестинације од стране мађарских туриста, навео је такозване city туре у Новом Саду и Београду, наутичке туре до Ђердапа, посете тврђавама Голубац, Смедеревска тврђава и гастротуре, а у Војводини и салаши и винарије.

Да је дошло до повећања броја туриста из Мађарске, сведоче и представници салаша Катаи из Малог Иђоша, који се на сајму у Будимпешти представљају већ десет година.

„Овде у Будимпешти, сваке године колико представљамо нашу понуду, остваримо много контаката, од којих нам у посету дође између 60-70 одсто, што индивидуално, што у групним посетама. Из тог разлога, нама изузетно значи појављивање на овом сајму“, рекла је Ана Марија Катаи и додала да је дефинитивно дошло до пораста броја мађарских гостију на овом војвођанском салашу.

Борис Еремић, испред Туристичке агенције „Kompas tourism&travel“ из Новог Сада, рекао је да је ова агенција већ 14 година присутна на овом сајму, а да су прошле године први пут учествовали као излагачи.

„Мислим да је ово прави пут да пробамо да доведемо још више мађарских туриста код нас, јер као што је познато, много више наши људи одлазе у Мађарску. Ово је прави начин да ми покушамо да обрнемо ту ситуацију у нашу корист“, рекао је он и додао да је Будимпешта главна дестинација наших туриста када је у питању Мађарска. „Као и бање, јер је код њих изузетно развијен бањски туризам, али сад са бањом Фрушке терме ми можемо да им парирамо. Ова бања је највећа бања у Европи тренутно по капацитету“, рекао је Еремић.

Међународни сајам туризма „UTAZAS 2020“ одржава се до недеље, 1. марта 2020. годивне.