PREDSTAVLJEN LETAK U OKVIRU PROJEKTA „PREVECIJA I BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI“

Povodom završetka projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji“ sa posebnim osvrtom na radnu eksploataciju, u kojem je učestvovao Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice, danas je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Subotica održana pres-konferenciji na kojoj je predstavljen letak (flajer) urađen u okviru projekta koji će biti podeljen građanima putem NSZ – filijala Subotica, kao i ostale aktivnosti realizovne u okviru projekta, navodi subotica.info. Član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva i koordinator Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice, Ilija Đukanović, izjavio je, tim povodom, da je flajer namenjen nezaposlenim i zaposlenim licima, učenicima srednjih škola viših razreda, ali i organizacijama civilnog društva koji su članovi lokalnog tima, a bave se problemima trgovine ljudima.

Projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji“ sprovodio se, pored Subotice, i u Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Nišu i Vranju u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope, uz podršku Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja „Atina“, istakao je Đukanović, i dodao da se projekat realizovao u periodu maj-decembar 2020. godine.

Cilj projekta je podizanje svesti javnosti o problemu trgovine ljudima sa posebnim osvrtom na radnu eksploataciju, a nosioci aktivnosti bili su lokalni timovi za borbu protiv trgovine ljudima u tih pet navedenih gradova. U okviru projekta urađeno je nekoliko aktivnosti: održavanje fokus grupa sa članovima Lokalnog tima na temu radne eksploatacije i taj izveštaj je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Subotice, održavanje onlajn mentorske sesije povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 20. oktobra ove godine, izrada flajera kojeg danas predstavljamo i izrada video-spota u realizaciji sa volonterima Gradske organizacije Crvenog krsta Subotica koji će biti predstavljen u narednom periodu“, naveo je Đukanović.

Naglasio je da je flajer koji se danas predstavlja namenjen nezaposlenim i zaposlenim licima, učenicima srednjih škola viših razreda, ali i organizacijama civilnog društva koji su članovi Lokalnog tima, a bave se problemima trgovine ljudima.

Letak je informativan, štampan je u 5.000 primeraka i ima četiri celine: optšti deo, deo iz Ustava i zakona, deo o radnim pravima i deo o radnoj eksploataciji, kao i telefone koje građani mogu da pozovu. Želim da se zahvalim članu tima iz Nacionalne službe za zapošljavanje na inicijativi za izradu ovoga flajera, kao i UG ‘Atina’ na podršci. S obzirom na to da u projektu nisu učestvovali svi lokalni timovi u Srbiji, verujem da su dosadašnje aktivnosti Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice bile preporuka da učestvujemo i u ovom projektu“, zaključio je Ilija Đukanović.

Saradnik za odnose sa javnošću u NSZ – filijala Subotica, Elvira Seči Erdman, rekla je, između ostalog, da je u poslednje vreme na zajedničkim aktivnostima Lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima Grada Subotice vezanim za projekat „Prevecija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“, u koji je uključena i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Subotica, akcenat bio na radnoj eksploataciji.

Nacionalna služba za zapošljavanje može da informiše tražioce zaposlenja, odnosno nezapolena lica, a jedna od njenih osnovnih delatnosti je posredovanje u zemlji i inostranstvu, jer radna eksploatacija može da desi i u našoj zemlji, i van granica naše zemlje. Svugde, dakle, postoji opasnost od ovog problema, ali mi smo tu da, kao tim, radimo na tome da do radne eksploatacije ne dođe. U smislu posredovanja sarađujemo sa nekoliko država, pored ostalih i sa Nemačkom i Slovenijom. Da bi došlo do prevencije ovog probema, rodila se ideja da se napravi ovaj flajer kako bi se o toj temi informisala lica koja traže zaposlenje. Osobama koja traže zaposlenje flajere će u svakodnevnom radu deliti naši saradnici i savetnici, a ukoliko se desi da dođe do radne eksploatacije mi ćemo ta lica uputiti u druge institucije nadležne za rešavanje tog problema“, kazala je Elvira Seči Erdman.

Izvor: subotica.info