ПРЕДСТАВЉЕНИ МОДЕЛИ ФИНАНСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Директор Гаранцијског фонда АП Војводине Ђорђе Раковић, учествовао је на тематском скупу о финансирању пољопривреде уз подршку државе, који су заједно организовали лист „Пољопривредник“ и Привредна комора Војводине. Директор фонда је представио актуелне гарантне линије које се сматрају изузетно снажном подршком развоја пољопривреде у АП Војводини у 2018. години, јер самим пољопривредницима олакшавају добијање кредита код пословних банака. Помоћ фонда је посебно значајна у ситуацијама када су пољопривредници погођени сушом, и нeмају довољно сопствених обртних средстава, па је баш на њихов захтев и уведена нова линија за обезбеђивање кредита за финансирање обртних средстава у пољопривреди, за набавку семена, ђубрива, сточне хране, горива, објаснио је директор Гаранцијског фонда Ђорђе Раковић. У години у којој Гаранцијски фонд, једна од најзначајнијих покрајинских финансијских институција, обележава 15 година рада, све је спремно и за помоћ пољопривредницима који желе да конкуришу за средства из ИПАРД програма, нагласио је Раковић, и присутнима презентовао и остале актуелне конкурсе Фонда. На скупу о финансирању пољопривреде уз подршку државе, учествовали су и представници Министарства пољопривреде, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, Развојног фонда Војводине, Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Задружног савеза Војводине, као и локалних самоуправа, бројних пољопривредних организација, Удружења младих пољопривредника и Мреже младих пољопривредника Србије.