ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА СОМБОРА УЧЕСТВОВАЛИ НА САСТАНКУ У ЂЕРУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ИНКЛУЗИВНО БИЦИКЛИРАЊЕ УЗ ГРАНИЦУ“

Град Сомбор учествује у пројекту „Инклузивно бициклирање уз границу“ који реализује 16 пројектних партнера из земаља које припадају Дунавском сливу, са циљем да унапреде одрживи бициклистички туризам, а финансира се у оквиру Дунавског транснационалног програма.
Циљ пројекта јесте унапређење природних и културних ресурса руралних пограничних подручја Дунавског региона кроз међународни развој бициклистичких стаза уз границу, са посебним нагласком на укључивање локалних рањивих група. Кроз иновативне активности социјалне инклузије, уз подршку транснационалних маркетиншких и промотивних активности, формираће се доступна мрежа бициклистичких стаза уз границу, која је друштвено инклузивна и прихваћена широм Европе.
Током прошле недеље одржан је први састанак пројектних партнера у Ђеру, Мађарска. Учеснике је поздравио Zoltán Németh, председник Ђер – Мошоњ – Шопрон жупаније, као и Natalia Liholot из секретаријата Дунавског транснационалног програма. На састанку су представљени планови реализације пројекта и постављени темељи будуће сарадње.
Укупно трајање пројекта је 30 месеци, од 01.01.2024. до 31.06.2026. године, а Град Сомбор је на састанку представљао петочлани тим, менаџер пројектног тима проф. др Саша Бошњак и чланови тима Саша Милић, Бранка Полић, Михаел Плац и Николина Ковачић.

Извор: Град Сомбор