ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА СОМБОРА УЧЕСТВОВАЛИ НА САСТАНКУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „AMAZING AMAZON OF EUROPE“

Град Сомбор заједно са прoјектним партнерима из земаља Дунавског слива учествује у Пројекту „RESPONSIBLE GREEN DESTINATION AMAZON OF EUROPE који се реализује у оквиру Дунавског транснационалног програма.

Сврха пројекта „Amazing Amazon of Europe” је надоградња бициклистичке стазе „Amazon of Europe“ и побољшање подручја у смислу одрживог туризма, развијањем заједничких стратегија, ИТ решења и интеракција у учењу на знатно ширем нивоу од посматране дестинације. „Amazing Amazon of Europe“ донеће могућност одрживог развоја приликом управљања разноликошћу природног и културног наслеђа овог подручја, истовремено омогућавајући јединствена искуства међународним посетиоцима. 

Током месеца октобра одржан  је састанак свих пројектних партнера у Моравским Толицама, у Словенији, земљи из које је и водећи партнер на овом пројекту, Институт за развој локалних потенцијала „Iskriva“. На састанку су презентоване активности реализоване током прве године трајања пројекта, продискутовани потенцијални проблеми, и направљени планови имплементације за наредни период. Састанку је присуствовао и господин Gusztáv Csomor, члан управног органа заједничког секретаријата који руководи целим Дунавским транснационалним програмом.

Укупно трајање овог пројекта је 30 месеци, од 01. јула 2020. до 31. децембра 2022. године. Укупна вредност пројекта је 2.411.290,00 евра, a Буџет Града Сомбора у пројекту је 106.480,00 евра.

Извор: Град Сомбор