ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ БАЧ ПРИСУСТВОВАЛИ САСТАНКУ НА ТЕМУ РЕЗЕРВАТА БИОСФЕРЕ „БАЧКО ПОДУНАВЉЕ“

Представници Општинске управе Бач и Туристичке организације општине Бач, данас су присуствовали радном састанку са заинтересованим странама на тему креирања Локалног Акционог Плана за Специјални резерват природе „Карађорђево“ у оквиру Резервата биосфере „Бачко Подунавље“, који је одржан у Ловачкој кући „Дијана“.

Међународни координациони савет УНЕСКО програма „Човек и биосфера“ донео је одлуку да се „Бачко Подунавље“ упише на Светску листу резервата биосфере.

Резерват биосфере је посебно подручје, којим се управља на интегралан начин, усаглашавањем потреба заштите природе са социо-економским потребама становништва. У управљању резерватима биосфере се посебан акценат ставља на укључивање заинтересованих страна на локалном нивоу.

Покрајински завод за заштиту природе одређен је за административног координатора резервата биосфере и партнер је на међународном пројекту coop MDD (Прекогранични програм управљања будућег резервата биосфере “Мура-Драва-Дунав” у пет земаља), чија је једна од активности креирање Локалног Акционог Плана за заштићена подручја дуж речног коридора “Мура-Драва-Дунав”, међу којима се налази и Специјални резерват природе “Карађорђево”.

Метода у процесу креирања Локалног Акционог Плана, заснована је на укључивању свих заинтересованих страна са територије општина Бачка Паланка и Бач, представника јавног и приватног сектора, као и локалне заједнице. Процес креирања је започет 2018. године, а интензивно ће се реализовати у периоду март-април 2019. године.

Циљ овог састанка је био да се у процес заједничког креирања Локалног Акционог Плана укључе сви локални стручњаци, како би својим искуством и знањем, али и давањем конкретних предлога за активности у СРП „Карађрођево“, допринели развоју, како заштићеног подручја СРП “Карађорђево”, тако и Резервата биосфере “Бачко Подунавље”.

Модератори састанка су били проф.др Владимир Стојановић и др Александра Драгин са Природно математичког факултета у Новом Саду, док пројектни тим испред Покрајинског завода за заштиту природе сачињавају: др Јадранка Делић, Марко Туцаков, Јована Заклан и Сара Павков.

Извор: Општина Бач