PREDSVEČANOSNI DANI U KULPINU PONUDILI SU BOGAT SUBOTNJI PROGRAM – PREDSLÁVNOSŤOVÉ DNI V KULPÍNE PONÚKLI BOHATÝ SOBOTŇAJŠÍ PROGRAM

Ústredným dňom osláv Predslávnosťových dni v Kulpíne už zvyčajne býva sobota. Domáci Kulpínčania aj tohto roku prilákali početných návštevníkov na toto už tradičné podujatie, ktoré sa oslavuje spolu s Dňom Kulpína a Svadbou voľakedy a dnes. Sobotňajší program začal sa súťažou rybárov-pionierov v športovom rybolove, ktorú vyhralo družstvo mladých rybárov z Báčskeho Petrovca. Podujatia Svadba voľakedy a dnes, ktoré sa konalo v kulpínskom muzeálnom komplexe zúčastnili sa Kovačičania a Kulpínčania prezentujúc svadobné zyvky a obyčaje. Usilovné ruky členiek kulpínskeho spolku žien pripravili už tradičnú tortiádu, kým sa v ich priestoroch mohla navštíviť výstava Výbava mladuchy. V areále komplexu nevystáli ani stánky hosťujúcich spolkov žien a združení, ktoré ponúkali svoje výrobky. Výstava obrazov namaľovaných počas 3. Slovenskej výtvarnej kolónie v Kulpíne a výtvarnej skupine KEBY… nainštalovaná bola v priestoroch kaštieľa. Tam sa tiež konala aj slávnostná akadémia venovaná 150. výročiu narodenia a 55. výročiu úmrtia kulpínskeho rodáka, významného architektu Michala Milana Harminca (1869-1964), po ktorej premietali dokumentárny film o Harmincovi. Večer zabodoval kultúrno-umelecký program v podaní FS Petrovčan z Báčskeho Petrovca, mužskej speváckej skupiny Lidovec zo Slovenska a domácich Kulpínčanov: KUS metropolitu Stefana Stratimirovića a KUS Zvolen. Ústredný deň osláv doznel ľudovou veselicou, o ktorú sa postarala skupina Trio Mio, a po ktorej nasledoval koncert skupiny Ex Yu band a Marka Žigmanovića zo Subotice.

Subota je, već tradicionalno, glavni dan proslava Predsvečanosnih dana u Kulpinu. Domaćini Kulpinci su i ove godine ugostili brojne posetioce ove manifestacije, koja se proslavlja uz Dan Kulpina i Svadbu nekada i sada. Subotnji program započeo se takmičenjem ribolovaca-pionira u sportskom ribolovu, odakle je pobedu odnela ekipa iz Bačkog Petrovca. Kulpinci i Kovačičani predstavili su svadbene običaje i tradicije u manifestaciji Svadba nekada i sada, koja se već tradicionalno održava u arealu kulpinskog kaštela. Vredne ruke članica Udruženja kulpinskih žena organizovale su tortijadu, dok se u njihovim prostorijama mogla posetiti izložba „Mladin miraz“. U okviru kaštelskog kompleksa nisu nedostajali ni štandovi gostujućih udruženja žena i raznih društava, koji su posetiocima nudili svoje proizvode. U prostorijama kaštela postavljena je izložba slika nastalih u okviru 3. Slovačke likovne kolonije u Kulpinu, kao i slika likovnog društva „KEBY…“. Tamo je održana i svečana akademija posvećena jubilejima znamenitog arhitekte kulpinskog porekla, Mihala Milana Harminca (1869-1964), kojom je obeležena 150. godišnjica rođenja, kao i 55. godišnjica smrti ovog velikog umetnika. Posle akademije, posetioci su imali mogućnost da pogledaju dokumentarni film o Harmincu, koji je režirao Mihal Babiak. Kulturno-umetničkim programom, u kome su učestvovali FA „Petrovčan“ iz Bačkog Petrovca, Muška pevačka grupa „Ljidovec“ iz Slovačke, ali i domaći Kulpinci: KUD „Mitropolit Stefan Stratimirović“ i KUD „Zvolen“, zapečaćen je bogati kulturni dan kulpinskih proslava. Posle programa je sledilo veselje uz grupe „Trio Mio“, „Ex Yu band“ i Marka Žigmanovića iz Subotice.

 

Za vojvodjanske: Danica Vŕbová