ПРЕДВИДЕО ЈЕ ДОБРЕ АНЂЕЛЕ – СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛО

За празник светог архангела Михаила јуче, среду 21. новембра у истоименој  гркокатоличкој цркви у Госпођинцима прослављен је храмовни празник – Кирбај.  

Службу Божију је предводио апостолски егзарх за гркокатолике у Србији владика кир Георгиј Джуджар, са њиме су служили о. Јаков Кулич и о. Владислав Рац из Куцуре, а певали су чланови фамилије Холошњаји, са њима и о. Михаило Холошњај и чланови Црквеног хора „Розанов” ђурђевачке гркокатоличке цркве. Присутни у цркви подсетили су се на догађаје из књиге откровења. Да је био рат међу анђелима. Добре је предводио арханђел Михаил, а против Бога су били немирни и побуњени, бунтовни анђели. Захваљујући сили Божијој савладали су бунтовне на чели су Луцифером. Избацили их са неба и они су постали ђаволи

„Остало је пуно добрих анђела, ми смо захвални светом архангелу Михаилу јер је стао на страну Бога и остао му веран. На основама овог писања света црква учи о постојању анђела и убедљиво тврди да свако од нас има свог анђела хранитеља којег му је Бог дао да га пази. Наш анђео нама помаже, упуђује нас на добар пут, шапуће добре мисли, упућује на добра дела, прати у вечну срећу“, рекао је владика кир Георгиј Джуджар који је на Служби освештао обновљену унутрашњост цркве. На Служби Божијој од владика кир Георгиј Джуджара Признање за посвеђено служење господђинској гркокатоличкој цркви добио је црквењак и звонар Владимир Бабиј из Господђинаца. На крају службе је био традиционалан свечани обилазак око цркве, после чега се означавање оваг радосног празника наставља у кућама са најближим и гостима.  

Кирбај, русинска реч – је Храмовна слава, дан када је први пут посвећена тамошња црква. Сваке године се слави на тај датум са свечаном Службом Божијом, а касније и у кућама са свечаном трпезом и гостима.   

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

ПРЕДВОДЗЕЛ ДОБРИХ АНГЕЛОХ – СВЯТИ АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ

На швето святого архангела Михаїла, стреду 21. новембра у истоменей грекокатолїцкей церкви у Ґосподїнцох преславене храмове швето – Кирбай.

Службу Божу предводзел апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї владика кир Георгий Джуджар, сослужовали о. Яков Кулич и о. Владисла Рац з Коцура, а шпивал члени фамилиї Холошняй, з нїма и о. Михаил Холошняй и члени Церковного хора „Розанов” дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви. Вирни здогадути на подїї з кнїжки откровеня. Же у нєбе була война медзи ангелами. Добрих предводзел  архангелом Михаїл, а процив Бога станули нємирни и побунєни ангели. Зоз силу Божу надвладали побунєних ангелох на чиїм чолє бул Луцифером. Зруцели их з нєба и вони постали дияболи.

-Остало вельо добрих ангелох, ми дзекуєме святому архангелови Михаїлови же станул на бок Бога и же му остал вирни. На основи того писаня, свята церква учи о постояню ангелох и прешвечлїво твердзи же кажди з нас ма свойого ангела хранителя котрого му Бог дал же би ше старал о нїм. Наш ангел нам помага, упутює нас на добру драгу, шепта добри думки, упуцує нас до добрих дїлох, провадзи до вичного щесца, гварел владика кир Георгий Джуджар котри на Служби пошвецел обновени випатрунок нукашньосци церкви.

На Служби Божей од кир Георгий Джуджар Подзекованє за пошвецене служенє у ґосподїнскей грекокатолїцкей церкви достал церковнїк и дзвонар Владимир Бабий з Ґосподїнцох.

На концу служби бул святочни обход коло церкви, после чого означованє того радосного швета предлужене по обисцох зоз найблїзшима и госцами.

 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв