ПРЕВЕНЦИЈА ОД ОБИЛНИХ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА – 1,7 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ЕЧКИ

Током маја у Ечки су вршени радови на редовном одржавању отворене каналске мреже за одвођење атмосферских падавина, у дужини од 900 метара.

У оквиру тих радова обновљени су и зацевљени цевима већег пречника колски пропусти који нису имали задовољавајућу пропусну моћ, у дужини од 37 метара. 
 Извођач радова је фирма “Ђедо коп” из Стајићева, а укупна вредност радова, које финансира Град Зрењанин, износи 1.700.000 динара. 

Град Зрењанин предузима превентивне активности у сеоским срединама на одржавању уличне каналске мреже, како се не би поновиле ситуације од пре десетак година када су обилне атмосферске падавине проузроковале плављење дворишта у домаћинствима. Након што је почетком марта месеца уређена улична каналска мрежа у Стајићеву, у дужини од 800 метара, сада су сличне активности реализоване и у Ечки. 

Извор: Град Зрењанин