PREVENTIVNE MERE NAJVAŽNIJE U BORBI PROTIV ŠTETOČINA U SKLADIŠTIMA

U cilju očuvanja kvaliteta zrna i uskladištene mase, žitarice je potrebno adekvatno skladištiti. Jedna od opasnosti kod skladištenja žitarica predstavljaju insekti koji mogu da prouzrokuju značajne štete. Štete se ogledaju u smanjenju kvaliteta uskladištene mase. Jedan od problema skladištenih prostora je što se ne obavljaju preventivne i higijenske mere skladištenih prostora.

Štetni insekti koji se često javljaju u skladištima i prouzrokuju štete na žitaricama i kukuruzu su: žišci (Sitophilus granarium, S.oryzae, S.zeamais), žitni moljac (Sitotroga cerealela), mali brašnari (Tribolium confusum, Triblium castaneum).

Žižak žita ekonomski najznačajniji, a žitni moljac najopasniji

Ekonomski najznačajnija štetočina skladišnih žitarica je žižak žita (Sitophilus granarium), koji osim na pšenici, nanosi štete na kukuruzu, ječmu, zobi, pirinču. Oštećuje celo zrno i to polaganjem jaja u jezgro zrna. Pored razvoja u zrnu, uspešno se razvija u brašnu, prekrupi i grizu. U toku godine može imati tri, četiri i više generacija, zavisno od povoljnih uslova za razvoj štetočine. 

Najčešće skladišne štetočine – kako pravilno zaštititi žitarice, grahorice i druge useve

Žitni moljac (Sitotroga cerealella) je jedna od najopasnijih štetočina, poznat po tome što pričinjava štete na kukuruzu. Štete se ogledaju u znatnom smanjenju težine zrna i ovakvo zrno gubi upotrebnu vrednost. Ima dve do četiri generacije godišnje.

Preventivne mere su najvažnije

Mere suzbijanja štetnih insekata u skladištu ogledaju se u obavljanju preventivnih mera: higijensko čišćenje i krečenje zidova i skladišnih prostora, uklanjanje zaostalih zaliha žitarica. Redovno održavanje skladišta i kontrola uskladištenog zrna osnovna je mera borbe protiv ovih štetočina. 

Potrebno je unositi u skladište zdrave žitarice koje imaju manji postotak vlage, ispod 12%. Hemijske tretmane praznih skladišta ima smisla raditi samo ako su pre toga obavljene pomenute preventivne mere. 

Direktne mere suzbijanja

Veoma je važno rano otkrivanje prisustva štetočina u skladištu. Za tu namenu mogu se koristiti feromonske klopke za ranije utvrđivanje prisustva štetočina. Direktne mere suzbijanja štetočina vrše se primenom kontaktnih insekticida i fumiganata. Bitna je dobra isparljivost insekticida koji se koriste za tretiranje skladišta. 

Za suzbijanje štetočina mogu se primeniti isnekticidi iz grupe piretroidi (deltametrin) i tri organofosforna insekticida (dihlorvos, malation i pirimifos-metil). Kod tretiranja žitarica preporučuje se preventivno tretiranje, jer sredstva koja se primenjuju za tu namenu ne suzbijaju insekte u zrnu, nego samo one insekte koji su van zrna.

Izvor: agroklub