ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ НОВИ САД У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

У понедељак 17. маја 2021. године Општину Бачка Паланка посетили су Милош Пајовић, директор Слободне зоне Нови сад и Маријана Шаула, помоћник директора Слободне зоне Нови Сад, која је одржала презентацију у великој сали Општине Бачка Паланка. Презентацији су присуствовали сви заинтересовани привредници.

Слободне зоне представљају посебне делове територије Републике Србије, ограђене и инфраструктурно опремљене сa посебним погодностима и олакшицама које пружа држава. Значајан су инструмент економске политике са циљем економског раста и привредног развоја земље кроз повећани прилив инвестиција, раст извоза и запослености и трансфер савремених технологија.

Инвеститори користе бројне погодности и бенефите које остварују пословањем у режиму слободне зоне.

Фискалне погодности се односе на ослобађање корисника зоне од плаћања ПДВ-а на унос добара у слободну зону, као и на пружање услуга у вези са уносом добара, ослобађање корисника зоне од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у слободној зони и између корисника две зоне, као и ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената.

Царинске погодности које корисници зона остварују огледају се у ослобађању од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности у зони, те за изградњу објеката у слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал). Слободне зоне су места у којима постоје посебни царински реферати при којима је могуће спроводити поједностављени царински поступак.

Извор: Општина Бачка Паланка